Polska Misja Katolicka

Rektorzy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech:
1945 – 1964 – ks. abp Józef Gawlina
1964 – 1976 – ks. infułat Edward Lubowiecki
1976 – 1986 – ks. prałat Stefan Leciejewski
1986 – 2002 – ks. prałat dr Franciszek Mrowiec
2002 – ks. prałat Stanisław Budyń
70. rocznica utworzenia struktur polskiego duszpasterstwa w Niemczech. Więcej na stronie internetowej:
https://www.pmk-niemcy.eu/