Nasz Patron

Patron naszej parafii to Matka Boża Różańcowa. Taki tytuł był wynikiem wyboru osób z Rady Pastoralnej Polskiej Parafii Rottweil na spotkaniu 16 listopada 2012 r.

Zobacz prawdziwe świadectwa o modlitwie różańcowej na stronie WWW.POMPEJAŃSKA

Obietnice różańcowe. Błogosławiony Alan de Rupe (1428-1475) otrzymał od Matki Bożej następujące obietnice:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą Mi przez Różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali Mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się Mojemu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą omawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci Mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez Mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozprzestrzeniać Mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od Mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają Mój różaniec, są Moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo Mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Datenschutz | Impressum