Polska Parafia Rottweil

Polnische Gemeinde Rottweil

“Zeit für Gott” – czas dla Boga

“Zeit für Gott” – wydarzenie organizowane przez niemiecką parafię w Nagold z udziałem polskiej parafii Matki Bożej Różańcowej Rottweil.

W piątek 29 marca po Eucharystii wierni obu parafii byli zaproszeni do spędzenia swojego czasu na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Grupy muzyczne z parafii zarówno niemieckiej jak i polskiej swoim śpiewem oraz grą instrumentalną wprowadzili wszystkich obecnych w atmosferę skupienia i uwielbienia.

“…czas jest największym darem Boga. Od Boga otrzymaliśmy go wszyscy i musimy pamiętać, że czas ten będziemy musieli oddać Bogu z powrotem. To Bóg obficie i z nawiązką obdarza nas czasem. Jeżeli my damy czas Bogu, to On z nawiązką obdarzy nas czasem dla siebie i drugich. Chociaż były by to krótkie chwile podczas dnia. Ten czas darowany będzie dla nas czasem najbardziej cennym. Będziesz miał czas każdego dnia, aby spojrzeć w niebo, gwiazdy czy słońce. Każdego dnia powinniśmy mieć czas, przynajmniej pięć minut, aby spojrzeć w niebo i pomyśleć, zamyśleć się nad całą rzeczywistością, pomyśleć co nam daje Pan Bóg. Nie możemy zatem trwonić czasu, jednego z najcenniejszych darów Boga.”
Jan W. Góra OP, Lednica 8 lutego 2009

Next Post

Previous Post

© 2019 Polska Parafia Rottweil

Theme by Anders Norén

Impressum | Datenschutz