RÓŻANIEC DO RĘKI

Na czas trwania pandemii abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, prosi wszystkich kapłanów i osoby życia konsekrowanego o modlitwę różańcową każdego dnia o godzinie 20.30 – w intencji chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
Abp Gądecki tym samym kieruje prośbę do wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Pronujemy też „wspólny różaniec” – n.p. na kanale YouTube, codziennie o godz. 20.30.

Datenschutz | Impressum