NAMIOT SPOTKANIA

„Warunkiem prawdziwej modlitwy jest wyjście z obozu i pójście do namiotu spotkania – czyli do miejsca, gdzie możemy być sam na sam z Bogiem.”
Ks. Franciszek Blachnicki

Określenie „namiot spotkania” jest zaczerpnięte z tekstu Księgi Wyjścia (Wj 33, 7-20), kiedy to Mojżesz organizując życie społeczne na pustyni, kazał zbudować poza obozem namiot. Był on oddalony od codziennego, obozowego życia Izraelitów. Mojżesz nazwał ten namiot Namiotem Spotkania.
Za każdym razem kiedy Mojżesz chciał się modlić – wchodził do tego Namiotu i rozmawiał z Bogiem „twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,11). Podobnie czynili inni, którzy chcieli rozmawiać z Bogiem.
Ta metoda rozważania Biblii jest bardzo popularna w Ruchu Światło-Życie, a zaproponował ją założyciel Oazy, ks. Franciszek Blachnicki.

Zachęcamy, by w tym specyficznym czasie odkryć ten sposób rozważania Bożego Słowa.

Przygotowanie
1. Znaleźć miejsce umożliwiające skupienie.
2. Znaleźć czas (chociaż 15 minut, bez pośpiechu).
3. Przyjąć odpowiednią pozycję ciała, aby jej nie zmieniać podczas modlitwy.

Modlitwa
1. Wzywam pomocy Ducha Świętego (własnymi słowami, pieśnią, modlitwą itp).
2. Uświadamiam sobie obecność Boga, który jest moim przyjacielem. Oddaję Mu wszystko co jest we mnie, co aktualnie przeżywam, czym żyję.
3. Uświadamiam sobie, że Bóg chce do mnie mówić przez słowa Pisma Świętego.
4. Czytam wybrany fragment Ewangelii (np. z czytań mszalnych danego dnia lub inny dowolnie wybrany).
5. Rozważam w ciszy przeczytane Słowo – słucham, co Bóg teraz przez to Słowo do mnie mówi. Przede wszystkim przekształcam swoje poznanie w miłość. Miłość bowiem jest duszą modlitwy i ona pomaga w odnajdywaniu Boga, Jego działania w naszym życiu, w wydarzeniach, które nas dotykają. Odnajdywać Boga, poznawać i miłować Go coraz bardziej, a siebie widzieć w większej prawdzie – do tego zmierzamy w modlitwie.
6. Odpowiadam Bogu na Jego Słowo – podejmuję dialog z Nim (dziękuję, uwielbiam, przepraszam, proszę).
7. Podejmuję postanowienie realizacji usłyszanego Słowa w moim życiu.

Zakończenie
1. Dziękuję Bogu za spotkanie i słowo, które do mnie skierował odmawiając np. modlitwę Ojcze nasz lub inną, czy też własnymi słowami.

Kościoły katolickich parafii na czas pandemii są otwarte. Można wejść na modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu w tabernakulum.

Datenschutz | Impressum