Oaza ministrantów w Carlsbergu

W dniach od 28 – 31 października odbyła się 30. Oaza Ministrantów w polskim ośrodku Marianum w Carlsbergu. Tym razem udział wzięło 11 ministrantów z naszej parafii. Oaza, która jest czasem rekolekcji dla ministrantów, ma bardzo różnorodny program, który oprócz codziennej Eucharystii, szkoły liturgicznej oraz katechezy również zawiera pogodne wieczory czy też wyprawy otwartych oczu. Podczas jednej takiej wyprawy ministranci udali się na pobliski cmentarz, na którym znajduje się dawny grób Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.
Ministranci z wielkim entuzjazmem opowiadają o oazie i z niecierpliwością wyczekują kolejnego wyjazdu.

Datenschutz | Impressum