Warto wiedzieć

28 maja Dzień Matki w Rottweil po Eucharystii o 9.30, w Balingen o 16.00.

Czcij mamę i tatę? Czcić to znaczy obdarzać wielkim szacunkiem. Nie wymaga się tkliwych uczuć ani też zaprzeczania faktom, o których wolałoby się nie pamiętać. Sam fakt wydania dziecka na świat wystarczy, by odebrać od tego dziecka ową cześć (za deon.pl). Bóg daje dziecku obietnicę: „abyś długo żył i dobrze ci się powodziło”.


„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię“ program słowno-muzyczny po Eucharystii w 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie pokazany 21 maja 2017r. w Nagold. Podziękowania za pracę przy tekście pani Bożenie oraz: Janie, Ani, Markowi, Nicole, Izabeli, Jackowi, Dorocie, Antonowi, Katarzynie, Damianowi i Justynie. Program spotkał się z ciepłym przyjęciem polonii, która nagrodziła wykonawców oklaskami na stojąco. Po występie parafianie spotkali się w sali parafialnej przy cieście i rozmowach. Ks. Wiesław

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca i sympatyków do Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe 20 maja 2017. Na rocznicę „100 lat objawień w Fatimie” zjednoczyła nas wspólna Eucharystia, różaniec. Siostra Faustyna jako gospodarz przyjęła bardzo serdecznie grupę rodaków, prowadziła śpiew liturgiczny pięknie przygrywając na organach. Nie zabrakło też czasu na imbiss, wspólne rozmowy i nawiązanie nowych znajomości. Tego dnia zbiegł się też drugi jubileusz ks. Wiesława Soji, rocznica święceń prezbiteratu w Sandomierzu. Serdeczne Bóg zapłać organizatorom i uczestnikom tego niezapomnianego spotkania w maryjnym sanktuarium. Adm.

13 maja 2017 w Nagold polska i portugalska parafia wspólnie zorganizowały modlitwę w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Liturgię Eucharystii prowadzili ks. Adelino i ks. Wiesław Soja przy pięknych pieśniach w ojczystym języku. Duch pobożności Maryjnej jednoczył nas w uwielbieniu Boga mimo różnic językowych. Licznie zebrani wierni wzięli też udział w procesji ulicami miasta odmawiając różaniec w języku polskim, portugalskim i niemieckim. Cała wspólnota śpiewała głośno i radośnie „Ave, ave Maryja”.


Kto zapomina o okrucieństwach historii, będzie je musiał powtarzać. Pamięć historyczna pielęgnowana przez Inicjatywę Eckerwald na terenie powiatu Rottweil, zasługują na uznanie.  Troska o żyjących świadków obozów pracy III Rzeszy Niemieckiej jest dobrym przykładem dla młodego pokolenia,  znakiem pojednania sąsiednich narodów,  niemieckiego i polskiego na prawdzie.  12 maja 2017 do Oberndorf a.N. przybyły grupy z Polski (Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Skierniewice), Węgier aby uczcić przy metalowej Książce Pamięci, pamięć  308 przymusowych robotników. Byli to głównie młodzi Polacy pracujący w fabryce broni Mauser. Na koniec ks. Wiesław Soja po przemówieniu, poprowadził modlitwę „Ojcze nasz…” za zmarłych przymusowych robotników, równocześnie po polsku, węgiersku i niemiecku.


„A myśmy się spodziewali” Bóg jest tak Inny, tak zaskakuje w Swojej inwencji tworzenia, że zawsze będziesz musiał pokornie stwierdzić, że nie możesz zatrzymać Go dla siebie, bo On nie da się przykroić do twojej miary. Ile razy wydawać się tobie będzie, że już Go poznałeś, że się do Niego zbliżyłeś, że wiesz, jaka jest Jego wola, tyle razy przekonasz się, że twój Bóg jest Panem rzeczy niespodziewanych. Bóg nieuchwytny nie jest wygodnym partnerem, ale pozwala tobie dorastać do miary swojej miłości (za Szczęśliwe wariactwo, Paweł Kozacki OP).


Wielkanoc 2017 w Tuttlingen, dzieci śpiewają Bóg nie umarł, Jezus żyje.  Zobacz film poniżej.


Osoba, która złożyła wobec władz państwowych deklarację o wystąpieniu z Kościoła – traci prawo do bycia jego członkiem. Tym samym traci dostęp do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, nie może być rodzicem chrzestnym ani sprawować kościelnych urzędów i można takiej osobie odmówić pogrzebu katolickiego. Stolica Apostolska i Konferencja Biskupów Niemieckich uzgodniły nowe regulacje dotyczące konsekwencji wystąpienia z Kościoła katolickiego. Stolica Apostolska zaaprobowała kościelne prawo zgodnie z którym osoba, która złożyła wobec władz państwowych deklarację o wystąpieniu z Kościoła traci prawo do bycia jego członkiem, wraz z wszystkimi tego następstwami. Źródło:  KAI.


Czego uczy nas dzisiaj św. Brat Albert? Jakie przesłanie nam pozostawia? „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny.” Św. Brat Albert. Cóż więc znaczy nasza wiara bez miłosierdzia, bez konkretnego zaangażowania, wyrażającego troskę o bliźniego: chorego, samotnego, opuszczonego, ubogiego duchowo czy materialnie? Ten bliźni nie znajduje się gdzieś daleko. Z tym właśnie bliźnim utożsamia się sam Chrystus: „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tym bliźnim Bóg staje się Emmanuelem – Bogiem z nami.


cropped-twarz-Maryi.jpgModlitwa różańcowa 10 minut przed każdą mszą świętą, w Nagoldzie 16.30-17.00. „Maryjo, która byłaś nazwana przez św. Franciszka Pałacem, Namiotem i Szatą Pana bądź pozdrowiona! Pragniemy jak najczęściej przychodzić do Ciebie jako do pałacu, w którym możemy spotkać się z Bogiem. Bądź naszym namiotem chroniącym nasze spotkanie z Bogiem. Prosimy Cię także, odziej nas swoją szatą. Niech ta szata, znak Twojej macierzyńskiej obecności, chroni nas od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Niech Twoja szata przyozdobi nas, abyśmy całymi sobą chwalili Ojca, który jest w niebie”.